Волкано Запер-убиеца на паразити,гъбички,бактерии

Биовълнов генератор за избирателно електропоразяване на патогенни микроорганизми!