Защо принципът на Парето 80/20 е толкова ценен и практически надежден?

С него можете да подобрите почти всяка област от живота си и да постигнете забележими резултати. Той е ефективен в бизнеса и финансите, за подобряване на вашата производителност и дори в личните и семейни отношения.

Тази закономерност е открита от италианския икономист Вилфредо Парето още през 1896г. и е публикувана в неговия първи труд “Курс по политическа икономия”.

Първоначалната идея се родила, когато в своята зеленчукова градина Парето установил, че около 20% от граховите шушулки раждат 80% от граховите зърна. Впоследствие, анализирайки разпределението на богатството в Италия, той установил подобно съотношение – 80% от земята е собственост на 20% от населението.

Главната теза на Закона на Парето е, че повечето неща в живота (резултати, награди, усилия) не се разпределят равномерно – някои имат по-голямо значение от други. Казано с езика на цифрите, 20% от усилията раждат 80% от резултатите.

Правилото 80/20 в продажбите

Ето как можеш да отнесеш Закона на Парето (Правилото 80/20) в продажбите:

  • 20% от клиентите създават 80% от оборота. Това означава, че като продавач е нужно да познаваш задълбочено твоите клиенти и да знаеш кои от тях правят по-големи или по-чести поръчки/покупки. Твоят главен приоритет като търговец следва да е насочен към максимално удовлетворяване на нуждите и желанията именно на тази група клиенти.
  • 20% от търговския персонал прави 80% от оборота. Това значи, че като мениджър по продажбите следва да знаеш кои са твоите топ-продавачи и да им отдаваш нужното признание и възнаграждения.
  • 20% от клиентите правят 80% от оплакванията.Главната ти задача тук е да идентифицираш тази група клиенти, техните основни оплаквания и да откриеш начини за оптимизиране на усилията и времето, които се отделят за работа с тях.

Ето и една интересна подробност. Установено е, че Правилото 80/20 в продажбите работи и на по-дълбоко ниво. 20% от 20% на клиентите са причина за 80% от 80% от оборота. Или, сметката показва, че съгласно Закона на Парето 4% от клиентите носят 64% от оборота.

Вгледай се в тези Топ 4% от клиентската ти база. Как би могъл да откриеш повече такива клиенти? Това би имало огромно значение за твоите продажби.

Правилото 80/20 в маркетинга

Ето как можеш да отнесеш Закона на Парето (Правилото 80/20) в маркетинга:

  • 20% от продуктите носят 80% от оборота. Това означава, че продуктовата диверсификация може да има ограничено влияние върху продажбите и да не си струва усилията и инвестициите. Това е тема от съществено значение за твоя бизнес план.
  • 20% от маркетинговите дейности водят до 80% от маркетинговите резултати. Това значи, че е добре да се фокусираш върху онези маркетингови дейности (промоционални, дистрибуционни), които имат най-висока възвръщаемост. Подобни решения без съмнение ще имат силно влияние върху твоя успех.
Shopping Cart