НАЙ-УСПЕШНИЯ ЛЕКАР Е ДОБРАТА МИСЪЛ

 

Добрите мисли и чувства чистят човека

Най-великата сила е мисълта.

Каквото и когато да мислим, ние градим от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили, да ни помагат или да ни вредят според характера на нашите мисли.Затова първата крачка е да управляваме мислите си чрез своя разсъдък.А втората крачка изисква от нас да развием у себе си навик за оптимистична мисъл.Няма лекар, който да премахне болестите на тялото и душата така, като ги премахва радостната мисъл.Бъдете весели, бодри и с ведри мисли, за да живеете в радост и щастие. С нашите мисли, ние оформяме или деформираме органите си – тялото си. Здравето започва с човешката мисъл.

Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в ума, на недостатъчно топлина в сърцето или в недостатъчно сила в организма… Когато светлината, топлината и силата в организма се увеличава, здравето се увеличава. Докато мислите и чувствате, вие сте здрави; престанете ли да мислите и чувствате, вие сте болни.

Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. И здравият може да се разболее, както и болният може да оздравее. Това зависи от правата мисъл. Ако болният мисли право, той оздравява. И ако здравият изкриви мисълта си, и той заболява… Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. Най-малкото нарушаване на законите на мисълта и на чувствата нарушава органическите процеси в човешкото тяло. 

\"\"

Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене. Трябва да работим върху себе си. Мозъкът е свързан с мислите на човека; дробовете и сърцето – с неговите чувства, а мускулите, мазнините и костите – с постъпките му. Като знаете зависимостта между различните системи в човека и проявата на неговите мисли, чувства и постъпки, вие трябва да ги пазите, да бъдат в пълна изправност. Здравото тяло подразбира абсолютна хармония между клетките на мозъка, на дробовете, на стомаха, на всички удове. При това положение човек изпитва радост и като мисли, и като чувства, и като действува. Това значи нормално състояние на организма.

Човек не трябва да допуска в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека, прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателната системи, върху целия организъм. Изобщо отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. 

Петър Димков

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart