Да почистим банята и тоалетната без химия.

Влага, варовик и мухъл. Това са само някои от най-големите проблеми, с които се сблъскваме. Особеност на повечето бани е, че нямат прозорци и разчитат изцяло на изкуствената вентилация. А това понякога не е достатъчно, за да осигури необходимото проветрение.

Тук отново най-добриятподход е да започнете отгоре надолу. Но преди това е добра идея да проверите дали каналът и сифоните не са запушени. Ако се налага, погрижете се за тях. Защото по време на цялостното почистване ще  искате водата да се оттича свободно.

Следващата стъпка е да пуснете прахосмукачката и да почистите внимателно тавана и ъглите. Премахнете всички паяжини и прах.

Ecocleaner

Следва да преминете към плочките. Тук най-голямото предизвикателство е да се справите с варовика по тях. Ако фугите просто са потъмнели и имат нужда от почистване, Ви препоръчваме да изберете  Ecoclener. Това са пробиотични препарати от ново поколение, които почистват.

Анти Мухъл

Ако по плочките или между фугите се е образувал мухъл, изберете Икономик Антимухъл.

Shopping Cart