, , ,

Acid Super-препарат за отстраняване на варовик, 500ml.

13.20 лв.

ACID SUPER

Гелообразен силно концентриран препарат за отстраняване на варовикови отлагания от  бани, душ кабини, WC и технически повърхности

Свойства:

  • Концентриран и икономичен, ACID SUPER мощно разтваря замърсяванията от варовикови наслагвания, остатъци и петна от  сапун.
  • Перфектно почиства варовикови отлагания и върху техническо оборудване,

метални хромирани изделия, басейни, подови настилки, санитарен фаянс и др.

  • Благодарение на фокусираното действие на спрея с лекота ще почистите до блясък дори и труднодостъпните места.
  • Активната му формула оставя защитен филм по почистените повърхности.
  • Осигурява блестяща чистота и по-бавно натрупване на нови наслагвания
  • Предава блясък . Има антистатично действие.

 

Инструкции за употреба:

  • Нанесете върху повърхността, която искате да почистите
  • Изчакайте 5-10 минути или повече, докато се разгради варовикови

наслагване

  • Разтъркайте и след това отстранете
  • При необходимост при голям слой отлагания, повторете процедурата

При използване в затворени тръбопроводни системи се допуска разреждане 1:1  или 1:2  в зависимост от структурата на наслагванията. Готовия разтвор се зарежда в системата, като се оставя да циркулира до премахване на наслагванията.

Състав: Лимонена киселина 5% – 15%, Сулфаминова киселина 5% – 15%,

Мастен алкохол C 9-11, етоксилиран < 5%   рН 0.2                                                                                                                        

Сигнална думаОпасност

Предупреждения за опасност:

Причинява кожни изгаряния и увреждане на очите                                              

Препоръки за безопасност: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицет0.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата, НЕ предизвиквайте повръщане.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Съблечете незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с вода/душ.  Да не се вдишват парите.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и осигурете удобна позиция за дишане.  Да се избягва контакт с очите.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Условия за съхранение:

Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо, защитено от замръзване и проветриво помещение .

Третиране на отпадъците

Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

Shopping Cart