,

Coffee Machines Cleaning, 500 ml.

7.00 лв.

Предназначен специално за почистване на пласмасовите контейнери и корпусите на кафе машините.Перфектно отстранява наслагванията на кафе и придава блясък на металните детайли.

Coffee machines cleaning

За почистване корпуса на кафе машини  и отделните свалящи се елементи от тях

Област на приложение:

Предназначен специално за почистване и обезмасляване на пластмасовите контейнери, корпуси и метални детайли на кафе машини.

Свойства:

  • Перфектно отстранява наслагванията от кафе
  • Придава блясък на почистените части и детайли
  • Оставя защитен филм върху почистената повърхност
  • Има антистатично действие

Указания за употреба:

  • Нанесете  чрез напръскване директно върху замърсените повърхности.
  • Разтъркайте и изплакнете обилно с вода .
  • При необходимост, подсушете.

Категория на потребителите: масова и професионална.

Вид на препаратa:  течност

Състав: Съгласно насоките дадени от ЕС:

Aнионни и  нейоногенни повърхностно активни вещества < 5 %, амоняк.

Сигнална дума: Внимание! Причинява сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:

Измийте ръцете старателно след работа. Не поглъщайте.

При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.

Носете предпазни очила. При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Изчакайте и ако дразненето на очите продължава се консултирайте с лекар.

Условия на съхранение: В плътно затворена опаковка, в сухо и проветриво помещение, без достъп на деца.

Третиране на отпадъцитеОпаковките да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.

Shopping Cart