, , ,

Home Office Hotel – универсален обезмаслител, 500ml.

8.00 лв.

Многофункционален почистващ препарат за всички видове гладки повърхности, като РVC, пластмаса, дърво, керамика, стъклокерамика, кожа, текстил, гума, метал (включително и алуминий) и др.

За почистване на повърхности в кухни,ресторанти,автосервизи и производства.Подходящ за почистване на климатични инсталации,хладилни ветрини,шкафове,плотове и др.Със силно обезмасляващо действие.Отделя мазнините и замърсяванията без да уврежда третираните повърхности.Безопасен за алуминий,PVC и всякакви уплътнения.ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

Обезмаслител

Силен обезмаслител за почистване и обезмасляване на всякакви технически повърхности

Приложение:

Успешно почиства и обезмаслява повърхности в климатични инсталации, автосервизи, ресторанти и домакинства (хладилни витрини , скари, фритюрници, абсорбатори, фурни, шкафове). Безопасен за алуминий, PVC и всякакъв вид уплътнения. Премахва петна по текстил. Бързо и лесно отделя и най-упоритите замърсявания, оставяйки свеж и приятен аромат. Готов за употреба. За масовo и професионалнo приложение.

 

Начин на употреба:

Разклатете. Напръскайте и отстранете с влажна кърпа или отмийте.

 

Свойства:

Има висока почистваща и обезмасляваща способност, премахва смаски и упорити наслагвания

Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяването от почистваната повърхност без създаване на химична реакция

Премахва смаски и упорити наслагвания

Има обезмирисяващо действие, подходящ за почистване на хладилници и хладилни витрини

Сваля статичния заряд

Безопасен за всякакви повърхности

Безвреден за кожата и дрехите

Не съдържа фосфати

Биологично разградим до 85% за 28 дни

Състав:

Съгласно направляващите линии на Е.С.: Смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 5%, рH 10.0

Сигнална дума : няма

Изречения за опасност: ПРЕПАРАТЪТ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА В КАТЕГОРИИТЕ НА ОПАСНОСТ И НЕ ИЗИСКВА РИСКОВИ ФРАЗИ.

При нормални условия не се очакват никакви рискове.

Препоръки за безопасност: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Пазете от достъп на деца.

Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: няма. При контакт с кожата: няма. При контакт с очите: изплакнете незабавно обилно с вода, при необходимост потърсете лекарска помощ. При поглъщане: изплакнете устата с вода. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта ръка.

 

Условия за съхранение:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Третиране на отпадъците:

Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

e 500 ml,

 

Shopping Cart