, , ,

Home Office Hotel – почиства и обезмаслява всички повърхности, 500ml.

7.00 лв.

Почистващ препарат за всички повърхности в дома,офиса и хотела.Почиства и обезмаслява бързо и качествено всички видове повърхности/дърво,кожа,пластмаса,метал,стъклокерамика и офис техника/.Подходящ за почистване на киматици,хладилници,хладилни ветрини,премахва никотинови наслагвания.Антистатик.Безопасен за всички повърхности и за кожата на ръцете.ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА.

Home Office Hotel    

Многофункционален почистващ препарат за всички видове гладки повърхности.

Обезмаслител.

 

Приложение:

Подходящ за почистване на всички видове  повърхности като  РVC, пластмаса, дърво, керамика, стъклокерамика, кожа, текстил, гума, метал (включително и алуминий) и др.

 

Свойства:

  • Има висока почистваща и обезмасляваща способност
  • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяването от

почистваната повърхност без създаване на химична реакция

  • Премахва никотиновите наслагвания
  • Има обезмирисяващо действие, подходящ за почистване на хладилници

и хладилни витрини

  • Сваля статичния заряд
  • Безопасен за всякакви повърхности
  • Безвреден за кожата и дрехите
  • Не съдържа фосфати
  • Биологично разградим до 85% за 28 дни

 

Състав:

Съгласно направляващите линии на Е.С.: Смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 5%, дейонизирана вода до 100%, рH 10.0

Сигнална дума : няма

Изречения за опасност : няма

Препоръки за безопасност:

При поглъщане: изплакнете устата, не  предизвиквайте повръщане.

При попадане  в очите: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути . Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.

Това е безвреден препарат. При нормални условия не се очакват никакви рискове.

 

Условия за съхранение:

Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение, без замръзване.

Shopping Cart