, , ,

WC Gel 700 ml Почистващ препарат за тоалетни чинии

7.50 лв.

WC GEL Почистващ препарат за тоалетни чинии

Концентрат

 

Област на приложение:

Предназначен специално за почистване тоалетни чинии.

 

Свойства:

Има изключителна почистваща сила.

Моментално разтваря и най-упоритите замърсявания.

Премахва напълно варовикови отлагания

Перфектно хигиенизира тоалетната чиния.

Оставя след себе си свеж и траен аромат.

Придава блясък на почистената повърхност.

Оставя защитен филм върху почистената повърхност.

Формата на опаковката позволява на гела да достигне дори под ръба на

тоалетната чиния.

Има антистатично действие.

 

Указания за употреба:

Нанесете гела директно под ръба на тоалетната чиния.

Оставете да подейства, след това почистете с четка и пуснете водата.

Категория на потребителите: масова и професионална.

Вид на препаратa: гел

 

Състав: Съгласно насоките дадени от ЕС:

Aнионни повърхностни активни вещества 5 – 15 %. Нейоногенни повърхностно активни вещества < 5 %, амоняк. Съдържа също: бензил изотиазолинон, парфюм.

Сигнална дума: Внимание! Причинява сериозно дразнене на очите. Препоръки за безопасност:

Измийте ръцете старателно след работа. Не поглъщайте.

При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.

Носете предпазни очила. При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Изчакайте и ако дразненето на очите продължава се консултирайте с лекар.

Съдържа 1,2, бензизотиазол-3-он, 1,2-бензизотиазол-312Н1-он. Може да предизвика алергична реакция.

 

Условия на съхранение: В плътно затворена опаковка, в сухо и проветриво помещение, без достъп на деца.

Shopping Cart