Да почистим банята и тоалетната без химия.

Влага, варовик и мухъл. Това са само някои от най-големите проблеми, с които се сблъскваме. Особеност на повечето бани е, че нямат прозорци и разчитат изцяло на изкуствената вентилация. А това понякога не е достатъчно, за да осигури необходимото проветрение. Тук отново най-добриятподход е да започнете отгоре надолу. Но преди това е добра идея да […]

Да почистим банята и тоалетната без химия. Read More »