Вертера гел при атеросклероза

Вертера гел при атеросклероза

„При пациенти с потвърдени атеросклеротични съдови изменения и нарушения
в липидния спектър на периферната кръв редовният прием на продукта
VERTERA® в продължение на 3 месеца е съпроводен с намаляване на общия
холестерол, холестерола на липопротеините с ниска плътност и триглицеридите.
Като се има предвид гореизложеното, можем да препоръчаме използването на гел
от ламинария VERTERA® като нелекарствен компонент в стандартния режим
на лечение при пациенти с хронична коронарна артериална болест със стабилни
стенокардни пристъпи при наличие на атеросклеротично изменени съдове“.

вертера плазма

Разгледай продукта ТУК:https://borovprashec.bg/produkt/vertera-forte-yabalka-protivovazpalitelno-dejstvie-podobrqva-peristaltikata/

A.P. Иванов, Доктор на медицинските науки, доцент от катедрата
по вътрешни болести на ФДПО на Тверската медицинска академия

Shopping Cart